Ústecká Dvojka

„ Hola hej jasnou líc, slunci, mládí, kráse vstříc, junácký vždy v srdci žár, Ústí dvojka zdar, zdar, zdar. “

Kontakt na správce webu

Image Hosted by ImageShack.us

Foťákův přesný čas

Plymouth

O SKAUTINGU

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ O SKAUTINGU

   

      SKAUTING JAKO ŽIVOTNÍ VÝZVA

 

  Způsob, jak poznáš, co v tobě doopravdy je.

  Příležitost ukázat, co dovedeš.

  Společný jazyk chlapců a děvčat z více než 150 zemí světa.

  Přátelství, zábava, sport, odpočinek, poznání, ale i dřina a překonání sebe sama.

  Nezištná pomoc druhým.

     Příprava na celý budoucí život.

 

                               

 

  

Junák je výchovná organizace, která se společně s rodiči a školou snaží kladně působit na dítě a vychovat z něj dobrého člověka.

Skauting nabízí pro chlapce ucelený výchovný systém – od nejmladší kategorie vlčat (chlapci 6 – 11 let), přes junáky (11 – 15 let) až po starší skauty a vedoucí, kteří se podílejí na činnosti a vedení oddílu.

Menší chlapci mají jako lákavou motivaci vlčí smečku (podle Knih džunglí od Rudyarda Kiplinga), ve které vlčata jsou mláďata, která se musí všemu naučit. Učí se zákony smečky a umění pohybovat se v džungli. Na tomto zajímavém příběhu je postaven program skautské smečky vlčat.

Naš oddíl působí na sídlišti na Doběticích v Ústí nad Labem, je rozdělen do dvou skautských družin (Bobři a Vlčáci) a dvou šestek vlčat označených barvou (červená a modrá). Šestka je družina šesti i více chlapců, kteří se scházejí jednou týdně v klubovně na schůzkách, které trvají 1,5 hodiny. Hrají zde hry, něco nového se naučí či poznají, ale hlavně jsou v prostředí, kde se od starších chlapců a vedoucích učí, co je správné, co a jak mají dělat. Děje se tak veselou hrou doprovázenou dobrodružným příběhem.

Celý oddíl se schází na výpravách, které se konají většinou jednou-dvakrát měsíčně. Vydává se někam za město do přírody, kterou se chlapci učí poznávat a chránit. Učí se  mnoha tábornickým dovednostem důležitým pro ono dobrodružství, které chlapce u skautingu láká. Tato činnost každoročně vrcholí letním táborem.

Celý život v oddíle je doprovázen plněním různých zkoušek a úkolů. Jsou podány tak, že chlapci většinou touží po jejich splnění, aby v oddíle něco více znamenali, měli více bodů nebo odznaků na kroji. Opět se něco nenápadně učí – znalostem, jak si poradit s různými problémy, rozvíjí se jejich speciální záliby  - ať už jsou sportovní či umělecké, jdou za nějakým cílem, který je pro ně dosažitelný.

Pokud se chlapci v oddíle líbí, dodržuje její pravidla a zákony, vydrží zde několik let. Má za sebou několik táborů, udělal velké pokroky ve všech soutěžích a zkouškách oddílu, možná již získal své skautské jméno - přezdívku. Vše je pro něj hračkou. Je třeba nabídnout něco více, něco náročnějšího, co uspokojí jeho potřeby. Vlče v nejlepším případě odchází kolem jedenáctého roku do oddílu junáků, který se smečkou úzce spolupracuje, ať už přes rok či na táboře. Zde skautská výchova pokračuje – ovšem trochu jinak – chlapci jsou starší a nemusí již mít vše ukryto pod lákavou pohádkou.

Pro plné využití skautského výchovného systému je potřeba, aby se váš syn účastnil pořádaných akcí (schůzky, výpravy), aby nevynechával bez závažného důvodu (ten je vhodné oznámit a omluvit chlapce). Pokud vidíte jeho zájem, podporujte jej, ptejte se ho, co dělal, jak postupuje při plnění úkolů. Je to ze začátku něco nového – potřebuje vaší pomoc.

Žádné komentáře