Ústecká Dvojka

„ Hola hej jasnou líc, slunci, mládí, kráse vstříc, junácký vždy v srdci žár, Ústí dvojka zdar, zdar, zdar. “

Kontakt na správce webu

Image Hosted by ImageShack.us

Foťákův přesný čas

Plymouth

NEPSANÉ ZÁKONY ÚSTECKÉ DVOJKY

1) Každý si má členství v oddíle vážit a považovat za čest. Člen, který z vlastní viny neplní závazky z
    členství plynoucí nemůže zůstat naším členem. Pokud se po tři měsíce umístí u podprůměrných,  bude tento člen z oddílu vyškrtnut.
       
    Nečinným členem může být jen dosavadní člen, který:
    -  nemůže docházet pravidelně na oddílové podniky z důvodů, které sám není schopen změnit (studia,        dlouhodobá nemoc apod.).
    -  je mu 17 roků a má za sebou aspoň 3 období činnosti v oddíle.
    -  nečinný člen má povinnost účastnit se jednou měsíčně oddílové rady.
    -  má právo ject na tábor. Jeho přítomnost musí odsouhlasit oddílová rada.

2) Říkáme si jen přezdívkou nebo křestním jménem. NIKDY ani z legrace se neoslovujeme příjmením.

3) Nástup do třinácti vteřin. Když zapískáme nástup, ať oddílový nebo družinový, dostaví se každý do 13 vteřin, a to i kdyby byl sebevíc zaměstnán. Včasný nástup je osobní ctí každého z nás.

4) Na technické věci ,,nesahat". Technickými věcmi míníme cizí choulostivé a hlavně cenné předměty,       které lze snadno poškodit, jako např. fotoaparáty, hodinky, kola, hudební nástroj apod. Nikdo je nebere do ruky bez majitelova svolení.
    Kdo cizí nebo oddílovou věc poškodí, musí ji dát opravit za své peníze, nebo škodu uhradit. Oddíl škodu zaplatí jen tehdy, jestliže k ní došlo, když byla věc užita ve prospěch celku, a jen tehdy, pokud uživatel poškození nebo zničení věci nezavinil vlastní hrubou nedbalostí.


5) V oddíle se neloudí. Je to jeden ze základních předpokladů důstojného chování. Má-li někdo z nás           sebelepší pochoutku, nikdy nežadoníme, aby nám dal ochutnat, jestliže nám to sám nenabídne.
    Nejde tu jen o jídlo, ale třeba i o krásnou knihu. O zapůjčení takového předmětu nežádáme opakovaně, když majitel nevyhověl naší prosbě.


6) Ustanovení o nožích, sekerách a jiných ostrých nástrojích. Těmito předměty se nehází, neseká, neřeže do stromů. Nůž a zmíněné nářadí mohu použít jen se svolením vedoucího.

7) Pošťuchování, strkání a podrážení nohou není dovoleno. Svou dovednost a sílu využij při hrách a ne ve vzájemných šťouchandách a rvačkách.

8) Žádnou zvěř do oddílu. Vodění psů, koček atd. Výjimku může udělit oddílová rada.

9) V oddílu se nesází. Rozumí se o peníze nebo nějakou věc. Povoleny jsou jen sázky legračního rázu, kdo prohraje, musí vykonat nějakou činnost předem domluvenou.

10) Nemluvíme hrubě, sprostě. Samozřejmě, že toto ustanovení dodržujeme i mimo Dvojku. Buď majákem slušnosti svému okolí.