Ústecká Dvojka

„ Hola hej jasnou líc, slunci, mládí, kráse vstříc, junácký vždy v srdci žár, Ústí dvojka zdar, zdar, zdar. “

Kontakt na správce webu

Image Hosted by ImageShack.us

Foťákův přesný čas

Plymouth

PRO RODIČE

Zásady pro rodiče ohledně vztahu dětí a televize

Reality show

Zásady pro rodiče ohledně vztahu dětí a televize
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš Ph.D.

Vzhledem k panující výchovné nejistotě rodičů ohledně vhodnosti či nevhodnosti televize, bylo by dobré, aby televizní společnosti či RRTV opakovaně doporučovaly rodičům následujících pět zásad, které mohou ochránit děti před negativním vlivem televize:
 

1) Žádná televize do dětského pokojíčku.

 

2) Nepouštět televizi, pokud nevíme předem, na co se chceme dívat. Nepouštíme televizi bezmyšlenkovitě jako kulisu, nebo abychom se podívali, co zrovna dávají. Díváme se jen na pořady, které si předem vybereme v programu. Jinými slovy dětem podle programu schvalujeme, na co se mohou dívat.

 

3) Díváme se maximálně na jeden až dva vybrané pořady denně. U dětí by se měl snížit průměr sledování televize na přibližně 1,5 hodiny denně (jeden film). Pokud je v televizi více zajímavých a hodnotných pořadů vhodných pro děti, pak je nahrajeme na video a pustíme jim je v jiný den, kdy v televizi nic zajímavého není.

 

4) Nevystavujeme děti podnětům, které nechceme, aby viděly v realitě. Zda je pořad vhodný pro děti posoudíme nejlépe podle toho, že si odpovíme na otázku: "Šli bychom v realitě s dětmi mezi zobrazované lidi? Nechali bychom je v realitě jen tak se koukat na zobrazovanou scénu, byť z bezpečné vzdálenosti?" Pokud je naše odpověď záporná, pak stejně nenecháme naše děti dívat se na tyto scény prostřednictvím televize.

 

5) O shlédnutých pořadech si s dětmi povídáme a rozebíráme je. Jedná se samozřejmě o neformálně vedené hovory, které začínají tím, co samotného rodiče zaujalo. "Ale stejně to bylo zajímavé, že utekl, i když věděl, že se ona musí vrátit..." Je zřejmé, že cílem těchto rozhovorů není primárně rozbor hodnot či moralizování. Například u filmů či reality show jde především o to, aby děti rozuměly viděným scénám, uměly je interpretovat, vyčíst emoce a psychiku účastníků.

 

Citace ze studie, kterou Dr. Klimeš zpracoval pro RRTV při posuzování míry škodlivosti tzv. Reality show

Žádné komentáře